ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

แบบวัด EIT อบต.ปากทะเล

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่3จากบ้านนางธัญรัตน์ เปี่ยมแฉ่มถึงถนน คสล.เดิมบริเวณที่จอดเรือของชาวบ้านและเทลาน คสล.บริเวณศาลาท่าเรือพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม Box Cuverts ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่๓จากบ้านนางธัญรัตน์ เปี่ยมแฉ่มถึงถนน คสล.เดิมบริเวณที่จอดเรือของชาวบ้านและเทลาน คสล.บริเวณศาลาท่าเรือพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำค สล.สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม Box Cuverts ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

ขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

หน้า 2 จาก 32

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.