ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

ขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อีเมล พิมพ์ PDF

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ สามารถแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-783590

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

หน้า 2 จาก 32

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.