ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล ประจำปี พ.ศ. 2565

อีเมล พิมพ์ PDF

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2566

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2566

แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน้า 4 จาก 32

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.