ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

การขับเคลื่อนจริยธรรม

อีเมล พิมพ์ PDF

การขับเคลื่อนจริยธรรม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2023 เวลา 14:28 น.

ข้อมูลการติดต่อ

อีเมล พิมพ์ PDF

ข้อมูลการติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 เมษายน 2023 เวลา 14:21 น.

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

อีเมล พิมพ์ PDF

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล ประจำปี พ.ศ. 2565

อีเมล พิมพ์ PDF

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล ประจำปี พ.ศ. 2565

หน้า 4 จาก 32

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.