ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

คู่มือสำหรับประชาชน

อีเมล พิมพ์ PDF

คู่มือสำหรับประชาชน

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2022 เวลา 09:48 น.

คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

อีเมล พิมพ์ PDF

คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

Attachments:
Download this file (ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา.pdf)ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา.pdf[ ]106 Kb
Download this file (คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]126 Kb
Download this file (คู่มือการจัดตั้งสภาเด็ก.pdf)คู่มือการจัดตั้งสภาเด็ก.pdf[ ]2707 Kb
Download this file (คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ.pdf)คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ.pdf[ ]2025 Kb
Download this file (คู่มือการปฏิบัติ พรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่.pdf)คู่มือการปฏิบัติ พรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่.pdf[ ]6206 Kb
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ.pdf[ ]479 Kb
Download this file (คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.pdf)คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.pdf[ ]750 Kb
Download this file (คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช..pdf)คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช..pdf[ ]4220 Kb
Download this file (คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร.pdf)คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร.pdf[ ]233 Kb
Download this file (คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf)คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf[ ]4893 Kb
Download this file (คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2.pdf)คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2.pdf[ ]5481 Kb
Download this file (คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf)คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf[ ]1525 Kb
Download this file (แนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่น.pdf)แนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่น.pdf[ ]6028 Kb

ช่องทางการขอรับบริการออนไลน์

อีเมล พิมพ์ PDF

ช่องทางการขอรับบริการออนไลน์ 

Attachments:
Download this file (E-Service.pdf)E-Service.pdf[ ]275 Kb

ข้อมูลฝ่ายบริหารและข้อมูลฝ่ายนิติบัญญัติ

อีเมล พิมพ์ PDF

ข้อมูลฝ่ายบริหารและข้อมูลฝ่ายนิติบัญญัติ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

หน้า 6 จาก 32

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.