ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาส 2

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาส 2

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาส 1

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาส 1

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2022 เวลา 10:38 น.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

หน้า 6 จาก 31

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.