ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

สรุปผลการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2022 เวลา 10:28 น.

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2022 เวลา 10:28 น.

คู่มือสำหรับประชาชน

อีเมล พิมพ์ PDF

คู่มือสำหรับประชาชน

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2022 เวลา 09:48 น.

คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

อีเมล พิมพ์ PDF

คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 เมษายน 2024 เวลา 11:14 น.

หน้า 6 จาก 32

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.