ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนสียภายนอก EIT

อีเมล พิมพ์ PDF

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนสียภายนอก EIT

alt

การขับเคลื่อนจริยธรรม

อีเมล พิมพ์ PDF

การขับเคลื่อนจริยธรรม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2023 เวลา 14:28 น.

ข้อมูลการติดต่อ

อีเมล พิมพ์ PDF

ข้อมูลการติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 เมษายน 2023 เวลา 14:21 น.

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

อีเมล พิมพ์ PDF

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล ประจำปี พ.ศ. 2565

อีเมล พิมพ์ PDF

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล ประจำปี พ.ศ. 2565

หน้า 1 จาก 30

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.