ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่3จากบ้านนางธัญรัตน์ เปี่ยมแฉ่มถึงถนน คสล.เดิมบริเวณที่จอดเรือของชาวบ้านและเทลาน คสล.บริเวณศาลาท่าเรือพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม Box Cuverts ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่๓จากบ้านนางธัญรัตน์ เปี่ยมแฉ่มถึงถนน คสล.เดิมบริเวณที่จอดเรือของชาวบ้านและเทลาน คสล.บริเวณศาลาท่าเรือพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำค สล.สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม Box Cuverts ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

ขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อีเมล พิมพ์ PDF

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน้า 1 จาก 31

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.