ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อีเมล พิมพ์ PDF

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ สามารถแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-783590

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ช่องทางการแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2023 เวลา 15:15 น.

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนสียภายนอก EIT

อีเมล พิมพ์ PDF

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนสียภายนอก EIT

alt

หน้า 3 จาก 32

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.