ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.

ประชาสัมพันธ์เพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2022 เวลา 10:59 น.

สรุปผลการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2022 เวลา 10:28 น.

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2022 เวลา 10:28 น.

คู่มือสำหรับประชาชน

อีเมล พิมพ์ PDF

คู่มือสำหรับประชาชน

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2022 เวลา 09:48 น.

หน้า 3 จาก 30

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.