ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

ข้อมูลการติดต่อ

อีเมล พิมพ์ PDF

ข้อมูลการติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 เมษายน 2023 เวลา 14:21 น.

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

อีเมล พิมพ์ PDF

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล ประจำปี พ.ศ. 2565

อีเมล พิมพ์ PDF

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2566

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2566

หน้า 3 จาก 31

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.