ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาส 2

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาส 2

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาส 1

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาส 1

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2022 เวลา 10:38 น.

หน้า 7 จาก 32

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.