ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564

หน้า 8 จาก 32

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.