ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564

หน้า 9 จาก 32

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.