ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.

ผู้ว่าพบประชาชน ต.ปากทะเล

อีเมล พิมพ์ PDF


        นายวินัย บัวประดิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้มาเยี่ยมเยียนประชาชน ชาวตำบลปากทะเล ตามโครงการเยี่ยมบ้าน ยามเย็น "ครอบครัวคนเพชร" จังหวัดเพชรบุรี ปี 2555

หน้า 31 จาก 31

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.