ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.
คู่มือบริการประชาชน อบต.ปากทะเล

คู่มือสำหรับประชาชน

อีเมล พิมพ์ PDF
alt

คู่มือสำหรับประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล


อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

Attachments:
Download this file (1.  ทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบ)1. ทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบ[ ]107 Kb
Download this file (10. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499)10. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499[ ]95 Kb
Download this file (11. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499)11. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499[ ]95 Kb
Download this file (12. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499)12. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499[ ]93 Kb
Download this file (13. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร.doc)13. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร.doc[ ]80 Kb
Download this file (14.ขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32.doc)14.ขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32.doc[ ]86 Kb
Download this file (15.ขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน.doc)15.ขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน.doc[ ]85 Kb
Download this file (16. ขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21.doc)16. ขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21.doc[ ]116 Kb
Download this file (17.ขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.doc)17.ขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.doc[ ]97 Kb
Download this file (18.ขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถเพื่อการอื่นตามมา)18.ขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถเพื่อการอื่นตามมา[ ]102 Kb
Download this file (19. ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21.doc)19. ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21.doc[ ]116 Kb
Download this file (1ประกาศ เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน.pdf)1ประกาศ เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน.pdf[ ]921 Kb
Download this file (2.  การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจ)2. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจ[ ]99 Kb
Download this file (20.ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33.doc)20.ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33.doc[ ]91 Kb
Download this file (3. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่ )ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด)3. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่ )ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด[ ]104 Kb
Download this file (4. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด)4. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด[ ]104 Kb
Download this file (5. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ)5. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ[ ]100 Kb
Download this file (6. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ)6. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ[ ]97 Kb
Download this file (7. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ)7. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ[ ]105 Kb
Download this file (8. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ)8. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ[ ]98 Kb
Download this file (9. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 )9. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 [ ]94 Kb

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.