ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.

มาตรการประหยัดพลังงาน

มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

        ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศและมีมติให้การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลระแหงได้เล็งเห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ และปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จึงขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลระแหงให้ความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน ดังนี้

 

มาตรการประหยัดพลังงาน ด้านพลังงานไฟฟ้า

                   1. เปิดเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศา และ เปิดช่วงเช้า เวลา 09.00 – 11.30 น.

และ ช่วงบ่าย เปิดเวลา 13.30 – 16.00 น. เมื่อเปิดประตูห้องเพื่อเข้า-ออก ให้รีบเปิดและปิดทันที

                   2. ติดตั้งสวิทซ์ไฟฟ้าแบบกระตุก

                   3. ปิดไฟฟ้าทุกดวงในเวลาช่วงพักกลางวัน 12.00 – 13.00 น.

                   4. เปิดม่าน มู่ลี่ ทุกช่องเพื่อรับแสงจากภายนอก และเปิดไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น

                   5. เปิดพัดลมดูดอากาศ สักระยะแล้วปิดเพื่อเป็นการประหยัด

                   6. หลังเลิกงานถอดปลั๊กไฟทุกจุด ทุกครั้ง 

 

มาตรการประหยัดพลังงาน ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง

                   1. ขอความร่วมมือและรณรงค์ให้พนักงานขับรถยนต์ด้วยความเร็ว 80 – 90 กม./ชม.

                   2. ใช้รถร่วมกันหากไปเส้นทางเดียวกัน

                   3. ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง

                   4. การส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน หากเร่งด่วนให้ใช้วิธีส่งทางโทรสาร หรืออิเล็กทรอนิค หากไม่เร่งด่วน

ใช้ส่งทางไปรษณีย์

                   5. ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถนาน

                   6. ดับเครื่องยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนด

                   7. ตรวจเช็ค และเติมลมยางให้เหมาะสมกับขนาดของเครื่องยนต์

 

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน สำนักปลัด 21

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.