ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.

รายงานรับเรื่องร้องทุกข์ อบต.ปากทะเล


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แจ้งผลการร้องเรียน คุณบรรจง พราหมณี สำนักปลัด 22
2 17/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณขวัญฤดี งามสุขศรี สำนักปลัด 127
3 16/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณบัวตอง ทนทาน สำนักปลัด 85
4 15/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณนเรศ รอดฉิม สำนักปลัด 76
5 14/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณประเสริฐ จุมพร สำนักปลัด 76
6 13/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณกรรวี โพธิ์ทอง สำนักปลัด 94
7 12/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณทัศนี แจ่มแสง สำนักปลัด 73
8 11/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณนกเอี้ยง เจริญลาภ สำนักปลัด 87
9 10/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณอุไรวรรณ เทพสงวน สำนักปลัด 132
10 9/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณจตุรงศ์ หว่านผล สำนักปลัด 89
11 8/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณชัชนรินทน์ ชัชวงศ์วาลย์ สำนักปลัด 129
12 7/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณอภิชาติ ถนอมรัตน์ สำนักปลัด 90
13 6/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ สำนักปลัด 190
14 5/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณพรพิมล พหุโล สำนักปลัด 78
15 4/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณปราโมทย์ อินทรศร สำนักปลัด 162
16 3/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณพินิจ ทับสีนวล สำนักปลัด 71
17 2/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณศรวัสย์ ฐิติกรมณีทัต สำนักปลัด 96
18 1/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณยุพิณ บุญรับ สำนักปลัด 77
19 2/61 ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม สำนักปลัด 92
20 1/61 ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม สำนักปลัด 122
21 24/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณเกศินี แสวงคุณ สำนักปลัด 225
22 23/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณสุภัทร ทีตี้ สำนักปลัด 71
23 22/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณรุ่งศักดิ์ ดีสุ่น สำนักปลัด 81
24 21/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณไพรัช พูลสวัสดิ์ สำนักปลัด 94
25 20/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณน้ำฝน สิงห์เทียน สำนักปลัด 90
26 19/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณนิตยา สิงห์เทียน สำนักปลัด 93
27 18/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณชูลาภ ปลอดมา สำนักปลัด 89
28 17/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณศรัญย์ ภิระบรรณ์ สำนักปลัด 114
29 16/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณสนิท เก่งมนตรี สำนักปลัด 89
30 15/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณสายพิณ มลสุกะ สำนักปลัด 96

หน้า 1 จาก 3

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.