ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.

รายงานรับเรื่องร้องทุกข์ อบต.ปากทะเล


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แจ้งผลการร้องเรียน คุณบรรจง พราหมณี สำนักปลัด 10
2 17/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณขวัญฤดี งามสุขศรี สำนักปลัด 107
3 16/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณบัวตอง ทนทาน สำนักปลัด 66
4 15/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณนเรศ รอดฉิม สำนักปลัด 59
5 14/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณประเสริฐ จุมพร สำนักปลัด 56
6 13/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณกรรวี โพธิ์ทอง สำนักปลัด 75
7 12/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณทัศนี แจ่มแสง สำนักปลัด 56
8 11/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณนกเอี้ยง เจริญลาภ สำนักปลัด 69
9 10/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณอุไรวรรณ เทพสงวน สำนักปลัด 114
10 9/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณจตุรงศ์ หว่านผล สำนักปลัด 73
11 8/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณชัชนรินทน์ ชัชวงศ์วาลย์ สำนักปลัด 106
12 7/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณอภิชาติ ถนอมรัตน์ สำนักปลัด 76
13 6/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ สำนักปลัด 172
14 5/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณพรพิมล พหุโล สำนักปลัด 64
15 4/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณปราโมทย์ อินทรศร สำนักปลัด 143
16 3/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณพินิจ ทับสีนวล สำนักปลัด 54
17 2/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณศรวัสย์ ฐิติกรมณีทัต สำนักปลัด 74
18 1/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณยุพิณ บุญรับ สำนักปลัด 55
19 2/61 ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม สำนักปลัด 74
20 1/61 ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม สำนักปลัด 104
21 24/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณเกศินี แสวงคุณ สำนักปลัด 198
22 23/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณสุภัทร ทีตี้ สำนักปลัด 55
23 22/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณรุ่งศักดิ์ ดีสุ่น สำนักปลัด 66
24 21/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณไพรัช พูลสวัสดิ์ สำนักปลัด 79
25 20/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณน้ำฝน สิงห์เทียน สำนักปลัด 72
26 19/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณนิตยา สิงห์เทียน สำนักปลัด 76
27 18/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณชูลาภ ปลอดมา สำนักปลัด 72
28 17/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณศรัญย์ ภิระบรรณ์ สำนักปลัด 89
29 16/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณสนิท เก่งมนตรี สำนักปลัด 66
30 15/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณสายพิณ มลสุกะ สำนักปลัด 81

หน้า 1 จาก 3

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.