ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.

รายงานรับเรื่องร้องทุกข์ อบต.ปากทะเล


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แจ้งผลการร้องเรียน คุณบรรจง พราหมณี สำนักปลัด 1
2 17/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณขวัญฤดี งามสุขศรี สำนักปลัด 97
3 16/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณบัวตอง ทนทาน สำนักปลัด 55
4 15/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณนเรศ รอดฉิม สำนักปลัด 50
5 14/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณประเสริฐ จุมพร สำนักปลัด 49
6 13/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณกรรวี โพธิ์ทอง สำนักปลัด 55
7 12/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณทัศนี แจ่มแสง สำนักปลัด 46
8 11/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณนกเอี้ยง เจริญลาภ สำนักปลัด 58
9 10/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณอุไรวรรณ เทพสงวน สำนักปลัด 102
10 9/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณจตุรงศ์ หว่านผล สำนักปลัด 62
11 8/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณชัชนรินทน์ ชัชวงศ์วาลย์ สำนักปลัด 94
12 7/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณอภิชาติ ถนอมรัตน์ สำนักปลัด 66
13 6/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ สำนักปลัด 154
14 5/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณพรพิมล พหุโล สำนักปลัด 52
15 4/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณปราโมทย์ อินทรศร สำนักปลัด 136
16 3/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณพินิจ ทับสีนวล สำนักปลัด 46
17 2/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณศรวัสย์ ฐิติกรมณีทัต สำนักปลัด 64
18 1/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณยุพิณ บุญรับ สำนักปลัด 45
19 2/61 ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม สำนักปลัด 62
20 1/61 ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม สำนักปลัด 80
21 24/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณเกศินี แสวงคุณ สำนักปลัด 135
22 23/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณสุภัทร ทีตี้ สำนักปลัด 45
23 22/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณรุ่งศักดิ์ ดีสุ่น สำนักปลัด 52
24 21/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณไพรัช พูลสวัสดิ์ สำนักปลัด 67
25 20/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณน้ำฝน สิงห์เทียน สำนักปลัด 65
26 19/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณนิตยา สิงห์เทียน สำนักปลัด 65
27 18/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณชูลาภ ปลอดมา สำนักปลัด 59
28 17/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณศรัญย์ ภิระบรรณ์ สำนักปลัด 75
29 16/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณสนิท เก่งมนตรี สำนักปลัด 55
30 15/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณสายพิณ มลสุกะ สำนักปลัด 72

หน้า 1 จาก 3

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.