ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.

รายงานรับเรื่องร้องทุกข์ อบต.ปากทะเล


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 17/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณขวัญฤดี งามสุขศรี สำนักปลัด 88
2 16/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณบัวตอง ทนทาน สำนักปลัด 52
3 15/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณนเรศ รอดฉิม สำนักปลัด 47
4 14/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณประเสริฐ จุมพร สำนักปลัด 46
5 13/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณกรรวี โพธิ์ทอง สำนักปลัด 51
6 12/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณทัศนี แจ่มแสง สำนักปลัด 43
7 11/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณนกเอี้ยง เจริญลาภ สำนักปลัด 53
8 10/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณอุไรวรรณ เทพสงวน สำนักปลัด 99
9 9/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณจตุรงศ์ หว่านผล สำนักปลัด 58
10 8/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณชัชนรินทน์ ชัชวงศ์วาลย์ สำนักปลัด 87
11 7/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณอภิชาติ ถนอมรัตน์ สำนักปลัด 60
12 6/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ สำนักปลัด 135
13 5/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณพรพิมล พหุโล สำนักปลัด 49
14 4/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณปราโมทย์ อินทรศร สำนักปลัด 133
15 3/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณพินิจ ทับสีนวล สำนักปลัด 43
16 2/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณศรวัสย์ ฐิติกรมณีทัต สำนักปลัด 58
17 1/62 แจ้งผลการร้องเรียนคุณยุพิณ บุญรับ สำนักปลัด 41
18 2/61 ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม สำนักปลัด 58
19 1/61 ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม สำนักปลัด 75
20 24/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณเกศินี แสวงคุณ สำนักปลัด 113
21 23/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณสุภัทร ทีตี้ สำนักปลัด 43
22 22/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณรุ่งศักดิ์ ดีสุ่น สำนักปลัด 48
23 21/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณไพรัช พูลสวัสดิ์ สำนักปลัด 62
24 20/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณน้ำฝน สิงห์เทียน สำนักปลัด 59
25 19/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณนิตยา สิงห์เทียน สำนักปลัด 61
26 18/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณชูลาภ ปลอดมา สำนักปลัด 54
27 17/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณศรัญย์ ภิระบรรณ์ สำนักปลัด 70
28 16/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณสนิท เก่งมนตรี สำนักปลัด 48
29 15/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณสายพิณ มลสุกะ สำนักปลัด 65
30 14/61 แจ้งผลการร้องเรียน คุณหรรษา ทองลอย สำนักปลัด 55

หน้า 1 จาก 3

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.