ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - อบต.ปากทะเล


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สำนักปลัด 14
2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) สำนักปลัด 56
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 สำนักปลัด 61
4 งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 สำนักปลัด 67
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สำนักปลัด 50
6 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 สำนักปลัด 61
7 รายงานแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล 246
8 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ปากทะเล ประจำปี 2561 (รอบเดือนเมษายน 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล 337
9 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ปากทะเล ประจำปี 2560 (รอบเดือนตุลาคม 2560) องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล 188
10 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล 537

หน้า 1 จาก 2

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.