ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - อบต.ปากทะเล


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปี สิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 45
2 รายงานการ รับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 26
3 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สำนักปลัด 29
4 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) สำนักปลัด 84
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 สำนักปลัด 85
6 งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 สำนักปลัด 101
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สำนักปลัด 71
8 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 สำนักปลัด 74
9 รายงานแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล 270
10 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ปากทะเล ประจำปี 2561 (รอบเดือนเมษายน 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล 354

หน้า 1 จาก 2

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.