ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - อบต.ปากทะเล


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ สำนักปลัด 54
2 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปี สิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 83
3 รายงานการ รับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 63
4 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สำนักปลัด 63
5 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) สำนักปลัด 151
6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 สำนักปลัด 145
7 งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 สำนักปลัด 153
8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สำนักปลัด 113
9 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 สำนักปลัด 131
10 รายงานแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล 321

หน้า 1 จาก 2

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.