ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - อบต.ปากทะเล


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฝาระบายน้ำแบบตะแกรงหล็ก สำนักปลัด 16
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สำนักปลัด 51
3 ขออนุมัติดำเนินการโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สำนักปลัด 66
4 ประกาศ อบต.ปากทะเล เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราเสื่อมราคาสินทรัพย์ สำนักปลัด 41
5 ราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สำนักปลัด 40
6 โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย TOR สำนักปลัด 62
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยก ถนน สส.2021 ถึงศาลาชายทะเลหมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ สำนักปลัด 99
8 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ e-bidding สำนักปลัด 65
9 ราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยก ถนน สส.2021 ถึงศาลาชายทะเล หมู่ที่ 2 สำนักปลัด 63
10 ราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณบ้านนายทรงเกียรติ ปรัชญนาวิน ถึงบริเวณบ้านนางสมคิด เพช็รอาบ หมู่ที่ 4 สำนักปลัด 59
11 ราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณบ้านนายทรงเกียรติ ปรัชญนาวิน ถึงบริเวณบ้านนางสมคิด เพช็รอาบ หมู่ที่ 4 สำนักปลัด 39
12 ราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณบ้านนายทรงเกียรติ ปรัชญนาวิน ถึงบริเวณบ้านนางสมคิด เพช็รอาบ หมู่ที่ 4 สำนักปลัด 50
13 ราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณบ้านนายทรงเกียรติ ปรัชญนาวิน ถึงบริเวณบ้านนางสมคิด เพช็รอาบ หมู่ที่ 4 สำนักปลัด 42
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตด้วยวิธี Tack Coat บริเวณทางเข้าหมู่บ้านบางอินทร์ถึงบริเวณสามแยกศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักปลัด 69
15 ประกวดราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนด้วยวิธีTack Coatบริเวณทางเข้าหมู่บ้านบางอินทร์ถึงสามแยกหมู่บ้านหมู่ที่4 (e-bidding) สำนักปลัด 176
16 ประกาศประกวดราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนด้วยวิธีTack Coatบริเวณทางเข้าหมู่บ้านบางอินทร์ถึงสามแยกหมู่บ้านหมู่ที่4 (e-bidding) สำนักปลัด 73
17 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชายทะเล หมู่ที่3 จากบริเวณศาลาหมู่ที่3ถึงบริเวณหัวป่า สำนักปลัด 68
18 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนด้วยวิธีTack Coatบริเวณทางเข้าหมู่บ้านบางอินทร์ถึงสามแยกหมู่บ้านหมู่ที่4 สำนักปลัด 56
19 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส4 สำนักปลัด 44
20 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส3 สำนักปลัด 42
21 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส2 สำนักปลัด 50
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อสุขภาพชุมชน หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 อบต.ปากทะเล 224
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อสุขภาพชุมชน หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ปากทะเล 140
24 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส1 สำนักปลัด 46
25 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องCCTVหมู่ที่๑-๔ ตำบลปากทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ปากทะเล 326
26 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.ปากทะเล 714
27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล. อบต.ปากทะเล 288
28 ราคากลางโครงการขุดลอกคลองหลังบ้านตาแมวถึงวัดนอกปากทะเล อบต.ปากทะเล 214
29 โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน อบต.ปากทะเล 382
30 โครงการก่อสร้างถนนและวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก อบต.ปากทะเล 137

หน้า 1 จาก 2

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.