ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - อบต.ปากทะเล


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 จากบ้านนางธัญรัตน์ เปี่ยมแฉ่ม ถึงถนน คสล.เดิมบริเวณที่จอดเรือของชาวบ้านและเทลาน คสล.บริเวณศาลาท่าเรือพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม Box Cuverts ด้วยวิธีประกวด สำนักปลัด 923
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่3จากบ้านนางธัญรัตน์ เปี่ยมแฉ่มถึงถนน คสล.เดิมบริเวณที่จอดเรือของชาวบ้านและเทลาน คสล.บริเวณศาลาท่าเรือพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม Box Cuverts ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi Administrator 1046
3 โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 3 จากบ้านนางธัญรัตน์ เปี่ยมแฉ่มถึงถนนคสล.เดิม สำนักปลัด 65
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักปลัด 49
5 ประกาศการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด 55
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฝาระบายน้ำแบบตะแกรงหล็ก สำนักปลัด 58
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สำนักปลัด 94
8 ขออนุมัติดำเนินการโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สำนักปลัด 112
9 ประกาศ อบต.ปากทะเล เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราเสื่อมราคาสินทรัพย์ สำนักปลัด 86
10 ราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สำนักปลัด 90
11 โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย TOR สำนักปลัด 98
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยก ถนน สส.2021 ถึงศาลาชายทะเลหมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ สำนักปลัด 221
13 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ e-bidding สำนักปลัด 101
14 ราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยก ถนน สส.2021 ถึงศาลาชายทะเล หมู่ที่ 2 สำนักปลัด 100
15 ราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณบ้านนายทรงเกียรติ ปรัชญนาวิน ถึงบริเวณบ้านนางสมคิด เพช็รอาบ หมู่ที่ 4 สำนักปลัด 105
16 ราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณบ้านนายทรงเกียรติ ปรัชญนาวิน ถึงบริเวณบ้านนางสมคิด เพช็รอาบ หมู่ที่ 4 สำนักปลัด 74
17 ราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณบ้านนายทรงเกียรติ ปรัชญนาวิน ถึงบริเวณบ้านนางสมคิด เพช็รอาบ หมู่ที่ 4 สำนักปลัด 83
18 ราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณบ้านนายทรงเกียรติ ปรัชญนาวิน ถึงบริเวณบ้านนางสมคิด เพช็รอาบ หมู่ที่ 4 สำนักปลัด 85
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตด้วยวิธี Tack Coat บริเวณทางเข้าหมู่บ้านบางอินทร์ถึงบริเวณสามแยกศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักปลัด 107
20 ประกวดราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนด้วยวิธีTack Coatบริเวณทางเข้าหมู่บ้านบางอินทร์ถึงสามแยกหมู่บ้านหมู่ที่4 (e-bidding) สำนักปลัด 242
21 ประกาศประกวดราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนด้วยวิธีTack Coatบริเวณทางเข้าหมู่บ้านบางอินทร์ถึงสามแยกหมู่บ้านหมู่ที่4 (e-bidding) สำนักปลัด 114
22 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชายทะเล หมู่ที่3 จากบริเวณศาลาหมู่ที่3ถึงบริเวณหัวป่า สำนักปลัด 104
23 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนด้วยวิธีTack Coatบริเวณทางเข้าหมู่บ้านบางอินทร์ถึงสามแยกหมู่บ้านหมู่ที่4 สำนักปลัด 96
24 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส4 สำนักปลัด 80
25 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส3 สำนักปลัด 79
26 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส2 สำนักปลัด 87
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อสุขภาพชุมชน หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 อบต.ปากทะเล 279
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อสุขภาพชุมชน หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ปากทะเล 185
29 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส1 สำนักปลัด 87
30 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องCCTVหมู่ที่๑-๔ ตำบลปากทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ปากทะเล 395

หน้า 1 จาก 2

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.