ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.

แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ปากทะเล สำนักปลัด 33
2 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ปากทะเล สำนักปลัด 45
3 96.5 มีการประชุมร่วมกันทุกภาคส่วน สำนักปลัด 43
4 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล ประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักปลัด 971
5 ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สำนักปลัด 42
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 สำนักปลัด 146
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 สำนักปลัด 44
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565 สำนักปลัด 79
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565 สำนักปลัด 69
10 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2564 สำนักปลัด 48
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 สำนักปลัด 109
12 กฏหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล สำนักปลัด 79
13 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2563 สำนักปลัด 93
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 สำนักปลัด 123
15 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล 189
16 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล 581
17 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล 131
18 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักปลัด 118
19 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล 430
20 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี สำนักปลัด 122
21 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักปลัด 133
22 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล 262
23 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล 305
24 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล 378
25 ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ปากทะเล ประจำปี พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล 250
26 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล 271
27 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 Administrator 908

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.