ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.

แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล ประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักปลัด 14
2 ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สำนักปลัด 9
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 สำนักปลัด 49
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 สำนักปลัด 17
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565 สำนักปลัด 42
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565 สำนักปลัด 33
7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2564 สำนักปลัด 25
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 สำนักปลัด 62
9 กฏหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล สำนักปลัด 39
10 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2563 สำนักปลัด 65
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 สำนักปลัด 98
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล 157
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล 545
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล 98
15 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักปลัด 87
16 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล 392
17 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี สำนักปลัด 101
18 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักปลัด 112
19 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล 236
20 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล 282
21 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล 350
22 ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ปากทะเล ประจำปี พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล 221
23 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล 247
24 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 Administrator 881

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.