ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.

แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 96.5 มีการประชุมร่วมกันทุกภาคส่วน สำนักปลัด 24
2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล ประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักปลัด 24
3 ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สำนักปลัด 20
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 สำนักปลัด 81
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 สำนักปลัด 26
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565 สำนักปลัด 57
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565 สำนักปลัด 41
8 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2564 สำนักปลัด 34
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 สำนักปลัด 74
10 กฏหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล สำนักปลัด 48
11 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2563 สำนักปลัด 74
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 สำนักปลัด 107
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล 172
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล 561
15 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล 113
16 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักปลัด 92
17 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล 410
18 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี สำนักปลัด 108
19 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักปลัด 120
20 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล 243
21 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล 291
22 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล 358
23 ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ปากทะเล ประจำปี พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล 227
24 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล 255
25 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 Administrator 889

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.