ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.
บุคลากรกองการศึกษาฯ อบต.ปากทะเล

- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนางพาวิณี  ไทยแท้
ครู ค.ศ.2


น.ส.อัจฉราภรณ์  สีดอกบวบ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.