ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.
บุคลากรกองช่าง อบต.ปากทะเล

- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสมคิด  มิตรดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายสหชาติ  อภิสิทธิ์แก้วเจริญ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายวิชัย  แก้วนวม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายพิศุทธิ์  นิ่มปราง
คนงาน


นายธนาวุธ  ศรีนาค
คนงาน


นายวิกาล  มานะประกอบผล
คนงาน


  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.