ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.
คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

นายชัยวัฒน์ หว่านผล
นายก อบต.ปากทะเล
089-3784723


นายณรงค์ รักษาพันธ์
รองนายกอบต.ปากทะเล
097-1417354
 

นายสมศักดิ์ มีวาสนา
รองนายกอบต.ปากทะเล
098-9980798


นายเสย สังวาลเพ็ชร์
เลขานุการนายกอบต.ปากทะเล
095-1519791

 

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.