ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.
คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล


นายชัยวัฒน์ หว่านผล
นายก อบต.ปากทะเล

089-3784723
 


นายจตุรงค์ หว่านผล
รองนายกอบต.ปากทะเล
087-1634253
 

นายณรงค์ รักษาพันธ์
รองนายกอบต.ปากทะเล
097-1417354นายณัฐพงษ์ เครือพยัคฆ์
เลขานุการนายกอบต.ปากทะเล

089-0528182

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.