ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

ประธานสภาอบต.


นายอรุณ  สีดอกบวบ
ประธานสภาอบต.ปากทะเล

089-2581817


ว่าที่ ร.ต.คีรเทพ ปรัชญนาวิน
รองประธานสภาอบต.ปากทะเล
097-4040909
 

เลขาสภาอบต.


นายศิริศักดิ์  พูลสุข
เลขานุการสภาอบต.ปากทะเล

089-4666436สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล


นายไพฑูรย์  รบขันธ์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2

081-3652712

 

สมาชิกสภาอบต.ปากทะเล


นายชนะชัย ลาภเกิด

สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2

095-5831197

สมาชิกสภาอบต.ปากทะเล

นายสามารถ  มลสุกะ

สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3
093-1608941
 

สมาชิกสภาอบต.ปากทะเล


นายประเสริฐ  จุมพร
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3

086-5593039

 

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.