ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.
ข้อมูลอื่น ๆ- องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล
อีเมล พิมพ์ PDF
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

     เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเลเป็นที่ราบลุ่ม และที่ราบชายฝั่งทะเล จึงมีป่าชายเลนที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของทรัพยากรทางทะเลที่สำคัญ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ หอยแครง และหอยเสียบมวลชนจัดตั้ง

     ลูกเสือชาวบ้าน 2  รุ่น จำนวน 357  คน
     กองหนุนเพื่อความมั่นคง -  รุ่น จำนวน   17  คน
     อสม. 3  รุ่น จำนวน   34  คน
     อปพร. 4  รุ่น จำนวน   44  คน
     กลุ่มแม่บ้าน -  รุ่น จำนวน   40  คน
     ทีมกู้ชีพกู้ภัย 1  รุ่น จำนวน   10  คน

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.