ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.
การบริการพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล
อีเมล พิมพ์ PDF
การคมนาคม

     เส้นทางหลักที่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล ใช้เส้นทางติดต่อเป็นประจำมีอยู่ 2 เส้นทาง คือ

     ถนนลาดยางสายคันกั้นน้ำเค็ม เริ่มต้นจากที่ว่าการอำเภอบ้านแหลมไปทางใต้ตัดผ่านหมู่ 2 และหมู่ 3 ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร
     ถนนลาดยางจากตัวตำบลปากทะเลผ่านตำบลบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตรการโทรคมนาคม

     ตู้โทรศัพท์สาธารณะ         4   ตู้การไฟฟ้า

     มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง              4   หมู่บ้านแหล่งน้ำธรรมชาติ

     คลอง, ลำน้ำ, ลำห้วย         4   แห่งแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

     บ่อน้ำตื้น 13  แห่ง
     บ่อบาดาล   8  แห่ง
     ประปาหมู่บ้าน   4  แห่ง
     ถังน้ำ คสล.   4  แห่ง

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.