ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.
อีเมล พิมพ์ PDF
การศึกษา

     โรงเรียนประถมศึกษา
           (สอนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 โรงเรียน)
2 แห่ง
 
     ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง
     หอกระจายข่าว 5 แห่ง
     ห้องสมุดประชาชน 1 แห่งสถาบันองค์กรทางศาสนา

     วัด/สำนักสงฆ์         2   แห่งการสาธารณสุข

     สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 1  แห่ง
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1  แห่ง
     สหกรณ์ตู้ยาประจำหมู่บ้าน 2  แห่ง
     อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ  100

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.