ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.
สภาพทางเศรษฐกิจ-องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล
อีเมล พิมพ์ PDF
อาชีพ

     ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 66.04 รองลงมาได้แก่อาชีพทำการประมง ร้อยละ 14.36 ทำนาเกลือและเลี้ยงปลาน้ำจึด ร้อยละ 4.72 ทำนาข้าว ร้อยละ 0.71 ค้าขาย ร้อยละ 0.24หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

     ธนาคารหมู่บ้าน 1 แห่ง
     โรงแรม - แห่ง
     ปั้มน้ำมันและก๊าซ - แห่ง
     โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง
     โรงสี - แห่ง
     ตลาดนัด 1 แห่ง
     ร้านอาหาร 1 แห่ง

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.