ส่วนผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

Please update your Flash Player to view content.
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.ปากทะเล
alt

นายศิริศักดิ์  พูลสุข
ปลัดอบต.ปากทะเล
089-4666436


น.ส.มนัสวี  ชาญทิพย์พงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
080-8057094
 

นางถาวร  ลาภเจริญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
098-8259638

นายเอกพล นาควิเชียร
ผู้อำนวยการกองช่าง
094-4963235
 

- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 

 

  

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.